Игри

Информация за страница Пчеларство

С пчеларство се занимават професионално или на любителска основа много хора по целия свят. При започването на този занаят хората трябва да се запознаят с най-важните неща, с които технологията на производство е свързана. Преди това обаче те трябва да изберат подходящо място за пчелина, което не е лесно. Това се дължи на изискванията, с които е съпроводен въпросният избор. Например даден пчелин не трябва да е разположен на по-малко от 3 км от друг. Освен това близките площи е необходимо да бъдат богати на културна и дива растителност, от която пчелите да събират нектар. Всъщност именно опрашването на растенията е основен момент в сферата на пчеларството. Без него практически хармонията в природата би била сериозно нарушена, а това ще постави планетата пред сериозни и непреодолими изпитания. Много хора разполагат кошерите си в собствените си овощни градини, където пчелите непосредствено опрашват засадените култури. Едва след това по значение е производството на мед и останалите пчелни продукти, които много хора по света консумират с различни цели.

   Пчеларство може да бъде скъпо или евтино в зависимост от мащабите на производство. Професионалните фирми от бранша обслужват голям брой клиенти, поради което се налага да осигуряват големи количества мед и продукти на пазара. Що се отнася до любителите пчелари, те често произвеждат меда за собствена консумация. Някои от тях също го продават, но в далеч по-малки количества в сравнение с големите фирми. Пчеларите трябва не само да изберат правилното място за своя пчелин, съобразено с изискванията и осигуряващо необходимите условия за производство. Освен това е нужно да имат и качествено пчеларско оборудване, което се състои от различни уреди. Сред най-популярните са пчеларският нож и четка, като всеки един от двата изпълнява определени функции. С ножа се разрязват пчелните пити, докато с четката се премахват полепналите по питите пчели. В наши дни все по-популярен заместител на четките са гъшите пера, които изпълняват същото предназначение. Освен тези два уреда, оборудването за пчелари включва рамки за кошерите. Те се поставят на различни места в зависимост от кошера и осигуряват неговата стабилност. Мрежовото покритие за главата на пчеларите е друг уред, който е изключително важен в етапа на вадене на меда.

    Мрежата предпазва пчеларите от евентуално ужилване. Подборът на пчелните семейства е друг важен момент, от който зависи успешното развитие на пчеларство. Голямо внимание се отделя на пчелните майки, от които именно зависи множенето на останалите пчели. Най-активна майката е в началния етап на живота си. С течение на времето обаче тя загубва способността си да ражда, поради което бива убита от останалите пчели работнички. Така вече е отстъпено място на следващата пчелна майка, която заема своето място в йерархията. По време на полета на пчелите има вероятност те да бъдат убити от грабливи хищни птици. Независимо от това те трябва да работят, за да донасят от скъпоценния нектар от растенията. Така се осигурява производството на мед и останалите пчелни продукти, които хората всеки ден купуват от многобройните аптеки. Цената на всеки от тях е различна и се продава в разнообразни количества за индивидуалните клиентски нужди.

eXTReMe Tracker